ANUNT!

Electricom Solar SRL cu sediul in Judetul Ilfov,comuna Dobroesti, sat Fundeni, titular al proiectului ,,CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC in comuna Mischii ,Jud.Dolj,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj in cadrul precedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire parc fotovoltaic in comuna Mischii ,jud.Dolj 2,5 Mw.propus a fi amplasat in com.Mischii,jud.Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares nr.1 si la sediul Electricom Solar SRL, avand sediul in judetul Ilfov, comuna Dorboesti, sat Fundeni, strada Zorilor nr.69, in zilele de luni pina joi, intre orele 8,00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00.
Publicul interesat poate inainta comentarii observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile la data publicarii anuntului, zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares nr.1 si pe pagina de internet.

Informare clienti