Oferte furnizare

  • Asistență precontractuală: Specialiștii noștri oferă asistență clienților în procesul de întelegere a mecanismelor și reglementărilor pieței de energie electrică. Pe baza rezultatelor analizelor de consum, împreună luam cea mai buna decizie.
  • Încheierea contractelor conexe necesare prestării serviciului de furnizare energie electrică.
  • Pe durata de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice asigurăm intermedierea problemelor apărute între client și prestatorul serviciul de distribuție.
  • Informarea consumatorilor asupra modificării Reglementărilor în vigoare, prin adrese scrise și emailing;
  • Notificarea consumatorilor asupra întreruperilor în alimentare în cazul întreruperilor programate;
  • Gestionare reclamațiilor privind calitatea serviciului de furnizare, precum și a reclamațiilor privind înregistrarile eronate ale aparatelor de măsurare;
  • Asistență pentru întocmirea prognozei de către consumatori în scopul simplificării/ușurării sarcinilor și realizării unor prognoze de consum cât mai exacte;
  • transmiterea datelor orare de consum cu operatorii de distribuţie, la cererea consumatorilor;

Departamentul dedicat relațiilor cu clienții răspunde eficient, în conformitate cu reglementările în vigoare, la toate cerințele acestora și îi asistă permanent pe parcursul derulării contractului.